Báo điện tử VOV giao lưu đá bóng

Tue, 11:44 25/06/2019 | 0 comment

VOV.VN – Ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Báo điện tử VOV cũng tham gia tích cực các phong trào, nhất là các hoạt động thể thao do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức.

PV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *