Báo điện tử VOV về nguồn 2015

VOV.VN - Hình ảnh cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử VOV về thăm Chùa Trầm - nơi VOV phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đêm 19/12/1945.


chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 1

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 2

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 3

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 4

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 5

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 6

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 7

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 8

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 9

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 10

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 11

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 12

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 13

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 14

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 15

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 16

 

chua tram - noi bac ho doc tho mung xuan 1947 qua vov hinh 17

 

VOV.VN

Tổng Biên tập
Ngô Thiệu Phong

Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Tuyết Yến - Phạm Công Hân - Đặng Thị Khanh

Trụ sở: 37 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Toasoanvov.vn@gmail.com | toasoan@vovnews.vn

84-24-22105148 Fax: 84-24-39344230