Lãnh đạo báo qua các thời kỳ

Lãnh đạo đương nhiệm

Tổng Biên tập Phạm Mạnh Hùng
Tổng Biên tập Phạm Mạnh Hùng

Lãnh Đạo Tiền Nhiệm

Tổng Biên tập Vũ Bích Ngọc
Tổng Biên tập Vũ Bích Ngọc