Thành tích khen thưởng
Báo Điện tử VOV nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Báo Điện tử VOV nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ