Nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn: VOV.VN thẳng thắn, không tránh né

Sat, 07:00 24/08/2019 | 0 comment

VOV.VN – Ông Phan Diễn đánh giá cao quan điểm, cách tiếp cận vấn đề của tòa soạn báo, vì nội dung phỏng vấn thường bám sát thời cuộc, chú trọng những vấn đề xã hội đang quan tâm, thẳng thắn không tránh né.

Ông Phan Diễn - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thường trực Ban Bí thư.

Tôi đã có một số lần trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN về những chủ đề liên quan tình hình chính trị xã hội của đất nước. Tôi đánh giá cao quan điểm, cách tiếp cận vấn đề của tòa soạn báo, vì nội dung phỏng vấn thường bám sát thời cuộc, chú trọng những vấn đề xã hội đang quan tâm, thẳng thắn không tránh né cả những chủ đề nhạy cảm, m?cũng luôn thể hiện tinh thần xây dựng.

Khi trả lời phỏng vấn ở một số báo, tôi muốn trình bày được chính xác những suy nghĩa của mình, nhất l?những ý kiến tâm huyết, nhưng nhiều khi không thực hiện được tốt ngay điều đó trong lần trả lời đầu tiên. Vì vậy, tôi đánh giá cao việc các phóng viên VOV.VN luôn quan tâm, phản ánh được chính xác, trung thực ý kiến của tôi, luôn tạo điều kiện cho tôi được xem lại để hoàn thiện dự thảo nội dung phóng viên dự định đăng tải.

Phan Diễn – Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *