Báo điện tử VOV về nguồn 2015

Mon, 10:43 17/06/2019 | 0 comment

VOV.VN – Hình ảnh cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo điện tử VOV về thăm Chùa Trầm – nơi VOV phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào đêm 19/12/1945.

VOV.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *