Báo điện tử VOV góp phần khẳng định chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam

Mon, 09:37 01/07/2019 | 0 comment

VOV.VN – Nhân dịp Báo Điện tử VOV tròn 20 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh gửi đến các đồng chí lãnh đạo v?toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Điện tử VOV lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Gửi Báo Điện tử VOV,

 

Nhân dịp Báo Điện tử VOV tròn 20 tuổi, tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo v?toàn thể cán bộ, nhân viên Báo Điện tử VOV lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong 20 năm xây dựng v?phát triển, Báo Điện tử VOV đã thực hiện xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nh?nước; các sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa… đến với bạn đọc trong v?ngoài nước; đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng v?bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân. Báo đã có những bước trưởng thành toàn diện, được ghi nhận v?đánh giá cao.

Thời gian qua, lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Báo điện tử VOV luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ Ngoại giao; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, nhất l?các hoạt động đối ngoại quan trọng của Lãnh đạo Đảng v?Nh?nước, các sự kiện đối ngoại trọng đại của đất nước, góp phần khẳng định chính sách đối ngoại nhất quan của Việt Nam, vì hòa bình, ổn định của khu vực v?trên thế giới. Đồng thời, Báo đã phản ánh kịp tời các thông tin phát ngôn, tích cực tuyên truyền đấu tranh với những thông tin, luận điệu sai trái về tình hình Việt Nam, góp phần bảo vệ v?gìn giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thời gian tới, tôi mong rằng Báo Điện tử VOV tiếp tục phát huy hiệu quả thành tích đã đạt được, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp thông tin, tuyên truyền của Đảng v?Nh?nước nói chung, công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại nói riêng.

Một lần nữa, chúc toàn thể các đồng chí v?gia đình sức khỏe, hạnh phúc v?thành công.

Trân trọng,

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Phạm Bình Minh

VOV.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *