Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, VOV.VN là một trong những báo dũng cảm, đi đầu

Mon, 09:14 01/07/2019 | 0 comment

VOV.VN – Sự đóng góp và đồng hành tích cực của báo điện tử VOV thể hiện rõ trong công tác tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, biểu dương các điển hình tiên tiến, phê phán phản bác các thông tin, quan điểm sai trái.

Sự đóng góp và đồng hành tích cực của báo điện tử VOV thể hiện rõ trong công tác tuyên truyền việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, biểu dương các điển hình tiên tiến, phê phán phản bác các thông tin, quan điểm sai trái.

Đặc biệt, trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng…, báo điện tử VOV là một trong những báo dũng cảm đi đầu, tạo được dấu ấn trong làng báo.

Năm 2019, là năm đất nước là nhiều sự kiện lớn, quan trọng, đặc biệt là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tôi mong rằng, báo điện tử VOV là cơ quan báo chí lớn của Đảng, Nhà nước, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tập trung tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết trên tất cả các mặt, biểu dương các điển hình tiên tiến, phê phán phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; đương đầu với khó khăn thách thức, có bản lĩnh để tập trung nâng cao chất lượng theo hướng chủ động, nhạy bén.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập (3/2/1999-3/2/2019), chúc báo điện tử VOV tiếp tục giữ gìn và phát huy thành quả đã đạt được, luôn là một trong những cơ quan báo chí có uy tín hàng đầu trong làng báo Việt Nam.

Tôi đã có một số lần trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN về những chủ đề liên quan tình hình chính trị xã hội của đất nước. Tôi đánh giá cao quan điểm, cách tiếp cận vấn đề của tòa soạn báo, vì nội dung phỏng vấn thường bám sát thời cuộc, chú trọng những vấn đề xã hội đang quan tâm, thẳng thắn không tránh né cả những chủ đề nhạy cảm, mà cũng luôn thể hiện tinh thần xây dựng.

Khi trả lời phỏng vấn ở một số báo, tôi muốn trình bày được chính xác những suy nghĩ của mình, nhất là những ý kiến tâm huyết nhưng nhiều khi không thực hiện được tốt ngay điều đó trong lần trả lời đầu tiên. Vì vậy, tôi đánh giá cao việc các phóng viên VOV.VN luôn quan tâm, phản ánh được chính xác, trung thực ý kiến của tôi, luôn tạo điều kiện cho tôi được xem lại để có thể hoàn thiện dự thảo nội dung phóng viên dự định đăng tải.

Tôi rất hài lòng khi làm việc với phóng viên VOV.VN. Các bạn rất chịu khó và có tinh thần trách nhiệm./.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *