Tôi tìm đọc VOV.VN bởi thông tin khách quan, thể hiện “tầm” tờ báo lớn

Tue, 11:30 03/09/2019 | 0 comment

VOV.VN – Khi đọc các vấn đề thời sự, trang báo đầu tiên tôi tìm đọc l?VOV.VN bởi thông tin khách quan, trung thực, kịp thời, thể hiện “tầm” của một tờ báo lớn.

Ông Vũ Mão – Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nằm trong lòng cơ quan truyền thông có truyền thống – Đài Tiếng nói Việt Nam – sau 20 năm hình thành v?phát triển, Báo điện tử VOV đã kế tục xứng đáng truyền thống đáng tự hào của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khi đọc các vấn đề thời sự, trang báo đầu tiên tôi tìm đọc l?VOV.VN bởi thông tin khách quan, trung thực, kịp thời, thể hiện “tầm” của một tờ báo lớn. Đã thể hiện được tính chất dẫn dắt, định hướng dư luận trong các vấn đề đời sống, xã hội.

Tôi ấn tượng với những bài chính luận sắc sảo, phân tích khách quan, có chiều sâu, đặc biệt luôn bám sát những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, thông tin thẳng thắn nhưng trên tinh thần xây dựng.

Sau hơn 20 năm phát triển, có thể nói, báo điện tử VOV đã đứng ngang hàng với nhiều báo điện tử có tiếng ở Việt Nam về độ tin cậy trong thông tin./.

Ông Vũ Mão

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *