Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: VOV.VN là nguồn tin chính thống, có uy tín

Thu, 16:36 20/06/2019 | 0 comment

VOV.VN -Nhân sự kiện 20 năm VOV.VN chính thức hào mạng internet toàn cầu, ông Nguyễn Ngọc Thiện – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi thư chúc mừng

VOV.VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *