Khi đọc các thông tin về thời sự Chính trị, tờ báo đầu tiên tôi tìm đọc là VOV.VN

Tue, 02:12 25/06/2019 | 0 comment

VOV.VN – Theo ông Sơn Minh Thắng, báo Điện tử VOV l?1 trong những tờ báo hàng đầu, phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng.

VOV.VN l?một trong những tờ báo hàng đầu, phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền thực hiện Nghị quyết của Đảng, phê phán phản bác các thông tin, quan điểm sai trái.

Đặt biệt, trong nhiều sự kiện quan trọng, VOV.VN l?tờ báo có tính chất dẫn đường, đáp ứng được nhu cầu thông tin của độc giả. Điển hình l?các vụ việc như giàn khoan HD-981 của Trung Quốc tại vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ, các tin tức, bình luận về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng v?xử lý cán vộ vi phạm, VOV.VN đã tổ chức thành chiến dịch thông tin rất bài bản, không chỉ phán ánh thông tin m?còn có các chuyên sâu, đánh giá bình luận sắc sảo, thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu tờ báo, của đội ngũ những người làm báo ở VOV.VN, tập trung nâng cao chất lượng thông tin trên báo theo hướng chủ động, nhạy bén./.

Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *